Kategorie

Kontakt

Szkło System
Lipowa 19, 80-297 Banino

e-mail: [email protected]

tel. : +48 58 573 29 63 ,    kom.  501 077 171

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem lustra-lazienkowe.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
 1. Sklep lustra-lazienkowe.pl jest prowadzony przez firmę:
  Szkło System Jarosław Liwski
  ul. Lipowa 19, 80-297 Banino k/Gdańska
  NIP 584-158-39-88
  REGON 221155711
  UE VAT ID: PL5841583988
  Numer konta bankowego (Multibank): 60 1140 2017 0000 4302 1285 4737
  Zarejestrowaną przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański z numerem ewidencyjnym 4930
 2. Adres do korespondencji:
  Szkło System Jarosław Liwski
  ul. Lipowa 19, 80-297 Banino
  tel. 58 573-29-63, kom. 501 540 801
  e-mail: [email protected]
 3. Zakup w sklepie internetowym lustra-lazienkowe.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych’, Dz. U. nr 133 poz. 883.
 
 

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia sklep potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Szkło System Jarosław Liwski zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie zamówienia.
 8. Firma Szkło System zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym lustra-lazienkowe.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztów dostawy.
 10. Sklep wystawia paragony lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Jeżeli przy zamówienie nie będzie takiej informacji to automatycznie wystawiamy paragon fiskalny.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 12. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na  wizualizacjach zamieszczonych przy towarze.

 

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Termin nadania zamówionych towarów wynosi z reguły 7-14 dni, a w przypadku, gdy towar znajduje się na magazynie 2- 3 dni od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.
 2. Przy towarach wykonywanych na specjalne zamówienie termin realizacji wynosi od 14 do 30 dni.
 3. Koszty dostawy produktu pokrywa Klient.
 4. Zamówiony towar można odbierać osobiście w siedzibie firmy Szkło System Jarosław Liwski.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionej przesyłki, jednak w przypadku dwukrotnego nie podjęcia jej Sprzedający może odstąpić od zawartej umowy.
 6. Udostępniamy kilka form płatności:
  - zwykły przelew na nasze konto,
  - zapłata kartami kredytowymi w oparciu o Payu.pl
  - zapłata przez międzynarodowy system Paypal,
  - za pobraniem u kuriera,
  - gotówka przy odbiorze osobistym.

 

IV. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. W przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej, prosimy o zapoznanie się z aktualnym cennikiem wybranego kuriera. Towar zwrócony nie może nosić oznak uszkodzenia i użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta. Zwrot towaru nie dotyczy produktu na specjalne zamówienie.
 2. Jeżeli towar został zwrócony zgodnie z regulaminem sprzedaży, sprzedający zwraca uiszczoną cenę nabycia wraz z kosztem najtańszej opcji wysyłki towaru do kupującego na wskazane przez klienta konto bankowe.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego montażu produktu oraz niewłaściwego wykorzystywania oferowanego produktu.
 4. Wady fizyczne (uszkodzenia powstałe na etapie produkcyjnym) powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić towar w obecności kuriera. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej i spisania protokołu reklamacji w momencie dostarczenia przesyłki. W przypadku nie spisania protokołu droga reklamacji zostanie zamknięta.
 6. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numer  58 573-29-63 
 7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. 
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują  od daty opublikowania ich na stronie lustra-lazienkowe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).